Στη Λευκάδα η 45η Γενική Συνέλευση του ΕΟΑΕΝ

45η ΓενικΗ ΣυνΕλευση Επιμελητηριακου Ομιλου Αναπτυξης Ελληνικων ΝησΙων – .Ο.Α.Ε.Ν.)

Επιμελητήριο Λευκάδας, 29-30-31 Μαρτίου 2019

Venue:

Σάββατο: Διοικητήριο Λευκάδας

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Saturday, 30 March 2019

09:00 Προσέλευση συμμετεχόντων

09:30 Έναρξη εργασιών – Χαιρετισμοί

 • κ. Σωτήρης Σκιαδαρέσης – Πρόεδρος Ε.Ο.Α.Ε.Ν. και Επιμελητηρίου Λευκάδας
 • Υπουργός Τουρισμού –κα Έλενα Κουντουρά
 • Βουλευτής Λευκάδας κ. Καββαδάς Αθανάσιος
 • Αντιπεριφερειάρχης Λευκάδας κ. Χαλικιάς Θεόδωρος
 • Δήμαρχος Λευκάδας κ. Δρακονταειδής Κωνσταντίνος
 • Πρύτανης Πανεπιστημίου Πειραιώς, Καθηγητής Άγγελος Κότιος
 • Λοιποί επίσημοι

10:00 «Εκπαίδευση επαγγελματιών και εργαζομένων στις νησιωτικές επιχειρήσεις»

 • Τουριστική Επαγγελματική Εκπαίδευση

– Δρ. Γεωργία Ζούνη, Διδάκτωρ Τουριστικού Μάρκετινγκ, Διδάσκουσα

(Π.Δ. 407/80) στο Τμήμα Τουριστικών Σπουδών Πανεπιστημίου Πειραιώς, Συνιδρύτρια Δικτύου Opentourism

 • Μεταπτυχιακή εξειδίκευση στον Τουρισμό από ΑΕΙ

– κ. Αθανάσιος Κουρεμένος, Καθηγητής – Διευθυντής ΠΜΣ στη Διοίκηση Επιχειρήσεων – Management Τουρισμού του Πανεπιστημίου Πειραιώς

 • Επιμόρφωση Επαγγελματιών & εργαζομένων από φορείς (Επιμελητήρια, κλπ) and επιτυχημένες πρακτικές άλλων Ευρωπαϊκών χωρών και Επιμελητηρίων

κα Λία Ζαμπέτογλου, Διευθύντρια εκπαίδευσης ΙΝΣΕΤΕ

 • κ. Δημήτρης Συξέρης, Οικονομικός Επόπτης Ε.Ο.Α.Ε.Ν.
 • κ. Αθανάσιος Ζλατούδης, μέλος Δ.Σ. Ε.Ο.Α.Ε.Ν.
 • Placements - Questions

12:00 «Συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Πειραιώς σε θέματα νησιωτικής πολιτικής και ανάπτυξης – Υπογραφή πρωτοκόλλου συνεργασίας μεταξύ Ε.Ο.Α.Ε.Ν και ΠΑ.ΠΕΙ»

– Καθηγητής Άγγελος Κότιος, Πρύτανης Πανεπιστημίου Πειραιώς

– κ. Σωτήρης Σκιαδαρέσης, Πρόεδρος Ε.Ο.Α.Ε.Ν.

 • Placements - Questions

12:30 «Υπηρεσίες διαμοιρασμού τύπου Air BnB και οι επιπτώσεις στους επαγγελματίες του κλάδου»

– κ. Νικόλαος Ρεϊζάκης, Β΄ Αντιπρόεδρος Ε.Ο.Α.Ε.Ν.

– κ. Εμμανουήλ Ζερβάκης, μέλος Δ.Σ. Ε.Ο.Α.Ε.Ν.

* Αναμένεται επιβεβαίωση ομιλητή

 • Placements - Questions

13.00 «Αναπτυξιακή Πολιτική και Τουριστική Ανάπτυξη στο νησιωτικό χώρο».

– κ. Σωτήρης Σκιαδαρέσης, Πρόεδρος Ε.Ο.Α.Ε.Ν.

 • Placements - Questions