Ξεκινούν οι προσλήψεις για τις ανάγκες του προγράμματος δακοκτονίας

Greek Republic

Ionian Islands District

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ADDRESS RURAL ECONOMY AND VETERINARY

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ & ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Λευκάδα ­­­26 Φεβρουαρίου 2019

No. Ref.: Economics. 16219 / 2390

Zip. Address : Διοικητήριο
Ταχ. Κώδικας : 311 00 Lefkada
Information : M. Skafida
Phone : 26453 60740
FAX : 26453 60745
eemail

Web website

:

:

[Email protected]

www.lefkada.gr

SUMMARY NOTICE


TOPIC:
«Πρόσληψη εργατοτεχνικού προσωπικού για την κάλυψη παροδικών αναγκών του Προγράμματος καταπολέμησης του δάκου της ελιάς έτους 2019 στην Περιφερειακή Ενότητα Λευκάδας»

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικού αριθμού οκτώ (8) ατόμων και μέχρι 60 ημερομίσθια ανά άτομο με απασχόληση εντός χρονικού διαστήματος από την ημερομηνία πρόσληψης μέχρι 30/11/2019 σε ελαιοκομικές περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας για την κάλυψη παροδικών αναγκών του προγράμματος καταπολέμησης του δάκου της ελιάς για τις εξής κατά αριθμό ατόμων ειδικότητες :

  • Παγιδοθέτες : μέχρι επτά (7) άτομα
  • Workman warehouse: a (1) atom

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 67 ετών.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση (θα την παραλάβουν από την υπηρεσία) με συνημμένα δικαιολογητικά στην ακόλουθη διεύθυνση : Διοικητήριο, 311 00 Λευκάδα, απευθύνοντάς την στη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας (τηλέφωνα επικοινωνίας : 26453 60740, 26453 60743).

Place the entire communication will be in place announcements a) the Directorate of Rural Economy and Veterinary of the Regional Unity Lefkada and b) the Regional Unit of Lefkada, in the municipality shop Lefkada which is based in the Department of Rural Economy and Veterinary of the Regional Unit of Lefkada, the rest municipalities and Municipal and Local Communities of the Regional Unit of Lefkada, on the website of the Region of Ionian Islands (www.pin.gov.gr) and on the website of the Regional Unity Lefkada (www.lefkada.gr).

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

κ.α.α.

ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΠΑΝΔΗ