Γιορτή Ριγανάδας και Έκθεση Τοπικών Προϊόντων από τον Απόλλωνα Καρυάς

The traditional Festival of Riganda, enriched with a simultaneous exhibition of local products, is organized by Apollon Karyas this year, under the title "Lefkada Flavors".

The event is scheduled for Sunday 16 July on 5 in the afternoon. There will be a feast in the central square of Karyas with the orchestra "Diapasson".