Νέο Διοικητικό Συμβούλιο στο Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων του Μουσικού Σχολείου

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ

ΤΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΛΕΥΚΑΔΑ 04/12/2016

Κατόπιν των αρχαιρεσιών που διεξήχθησαν την Τετάρτη 30 Νοεμβρίου 2016 και ώρα 16:00 στο Μουσικό Σχολείο Λευκάδας για την ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων , οι νεοεκλεγέντες σύμφωνα με το Καταστατικό του Συλλόγου συναντήθηκαν και αποφάσισαν την συγκρότησή τους σε σώμα ως εξής:

  • Ρόκκα Αντονέλλα —– πρόεδρος
  • Ρούσσου Μαρία —– αντιπρόεδρος
  • Αναγνώσταρος Άγγελος —– γραμματέας
  • Κομεντινός Θωμάς —– ταμίας
  • Βλαχογιάννης Δημήτρης —– μέλος
  • Κοσπεντάρης Λάμπρος —– μέλος
  • Πολίτης Άγγελος —– μέλος

ΜΕ ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΤΟ Δ. Σ.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΡΟΚΚΑ ΑΝΤΟΝΕΛΛΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΡΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ

* This will be posted on the Music School's announcement site with the contact details of the Board members. of the Association