Την ανακήρυξη του Δήμου Λευκάδας σε ελεύθερη ζώνη από τις διατλαντικές συμφωνίες εμπορίου TTIP- CETA- TISA αποφάσισε το Δημοτικό Συμβούλιο, στη συνεδρίαση της Τρίτης 10 Μαΐου 2016.

Με την απόφαση αυτή, ο Δήμος μας εντάσσεται και παίρνει ενεργό μέρος στο παγκόσμιο κίνημα ενάντια στις υπό διαπραγμάτευση συμφωνίες μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και ΗΠΑ που απειλούν θεμελιώδη εργασιακά και κοινωνικά δικαιώματα, βασικούς τομείς της κοινωνικής ζωής και, τελικά, την ίδια τη Δημοκρατία.

Την αντίθεσή τους στα όσα εν κρυπτώ σχεδιάζονται έχουν ήδη εκφράσει χιλιάδες Δήμοι σε όλη την Ευρώπη, ενώ η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων ήταν η πρώτη TTIP ελεύθερη Περιφέρεια της Ελλάδας.

Στη συνεδρίασή του το Δ.Σ. αποφάσισε, επίσης, τη συμμετοχή του Δήμου Λευκάδας σε εθνικά και διεθνή δίκτυα τοπικών αυτοδιοικήσεων ενάντια στις συμφωνίες και την παρέμβασή του στα συλλογικά όργανα της Αυτοδιοίκησης ΠΕΔ-ΙΝ και ΚΕΔΕ για συζήτηση και λήψη απόφασης στο συγκεκριμένο θέμα.

Εξάλλου, για την ευαισθητοποίηση φορέων και πολιτών θα προχωρήσει στη διοργάνωση ενημερωτικών εκδηλώσεων.

Αναλυτικά, η εισήγηση του Αντιδημάρχου, Θανάση Περδικάρη, η οποία υπερψηφίστηκε στο Δ.Σ. έχει ως εξής:

The last three years the EU and the USA, from July 2013, negotiated behind hermetically closed doors a new trade and investment free trade agreement, the TTIP (Transatlantic Trade and Investment Partnership), η εφαρμογή της οποίας θα αποδυναμώσει όλες τις βαθμίδες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Η συμφωνία αυτή απειλεί τις δημόσιες υπηρεσίες, ανοίγοντας το δρόμο για ιδιωτικοποιήσεις στο σύνολό τους, καθιστώντας αδύνατη την επαναφορά τους σε δημοτικό έλεγχο. Εκχωρεί θεσμική εξουσία σε εταιρικά δικαστήρια στα οποία θα μπορούν να προσφεύγουν οι επενδυτές, παρακάμπτοντας το δικαστικό σύστημα της εκάστοτε χώρας.

Την ίδια στιγμή προετοιμάζει το έδαφος για την υπονόμευση των νομικά κατοχυρωμένων κανόνων που σχετίζονται με τη δημόσια υγεία και ασφάλεια. Όλα τα παραπάνω συνιστούν απειλή για τη δημοκρατία σε τοπικό επίπεδο κα πλήττουν καίρια την ελευθερία λήψης αποφάσεων, όταν αυτή λειτουργεί ως εμπόδιο στην κερδοφορία μεγάλων επιχειρήσεων.

Στο καθεστώς που υπάρχει με την εφαρμογή της TTIP, όποια δημοτική αρχή επιδιώξει να επαναφέρει υπηρεσίες που έχουν ιδιωτικοποιηθεί σε δημοτικό έλεγχο θα απειλείται με μηνύσεις που θα επισύρουν πρόστιμα δισεκατομμυρίων, οι οποίες μάλιστα θα κρίνονται από εταιρικά και όχι εθνικά ή ευρωπαϊκά δικαστήρια. Το ίδιο ισχύει και για αρμοδιότητες που παραδοσιακά βρίσκονται υπό τη δικαιοδοσία της Τ.Α. Η παροχή υπηρεσιών δημόσιας ωφέλειας, ο αστικός σχεδιασμός και η πολιτική προμηθειών φεύγει από τον έλεγχο της Τ.Α. Το μοναδικό κριτήριο για τις προμήθειες θα είναι η τιμή και οι μόνες αξίες που θα γίνονται σεβαστές θα είναι αυτές της αγοράς, αίροντας όποια εμπόδια για την κερδοφορία σχετίζονται με την προστασία της υγείας, τη δημόσια ασφάλεια και την περιβαλλοντική μέριμνα σε έναν ακόμα τομέα.

Thousands of Municipal and Regional Councils in Great Britain, Germany, Austria, Ireland, Belgium, the Netherlands, Spain) and the United States, including major cities such as Paris, Vienna, Barcelona, ​​Amsterdam, Birmingham, their cities and regions as TTIP FREE ZONES converging to the following:

- The TTIP will determine the role of local government particularly in services, labor, supplies and decision making.

- There is restriction of democratic control and the rules of national and European law, every public authority or self-governing in the interests of any investor. For this deposited serious objections and appeals by the European Parliament and the Committee of Regions.

– Ο προτεινόμενος μηχανισμός επίλυσης διαφορών μεταξύ κρατών και επενδυτών (ISDS) χρησιμοποιείται ως εργαλείο στα χέρια μεγάλων εταιρειών, προκειμένου να ανατρέψουν δημοκρατικά ειλημμένες αποφάσεις όλων των επιπέδων της Δημόσιας Διοίκησης προκαλώντας ιδιαίτερα υψηλό κόστος στο δημόσιο συμφέρον. Η δημοκρατική διαδικασία λήψης αποφάσεων σε τοπικό επίπεδο πρέπει να προστατευτεί από το (ISDS).

– Οι ρυθμιστικοί κανόνες που αφορούν τα τρόφιμα, την περιβαλλοντική προστασία και την εργασία στην ΕΕ είναι σαφώς αναβαθμισμένοι σε σχέση με τους αντίστοιχους στις ΗΠΑ. Έτσι οι διαπραγματεύσεις μεταξύ των δύο μερών πρέπει να έχουν ως στόχο τη βελτίωση και όχι την απαξίωσή τους και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού.

– Ο έλεγχος της πολιτικής προμηθειών και εργασίας σε τοπικό επίπεδο είναι σημαντικός για την ενίσχυση των τοπικών οικονομιών και την αντιμετώπιση των τοπικών αναγκών. Η TTIP δεν πρέπει να περιορίσει τη δυνατότητα της ΤΑ να λειτουργεί με στόχο την εξυπηρέτηση των αναγκών των κοινοτήτων τους.

- The content of TTIP should be published and a public consultation before the conclusion of negotiations, conducted under secrecy.

It is therefore evident the need to take relevant initiatives in our country.

Γι’ αυτό εισηγούμαστε :

  • Την ανακήρυξη του Δήμου Λευκάδας «TTIP-CETATISA Free zone", ο οποίος αντιστέκεται σε τέτοιου είδους πολιτικές με αρνητικές επιπτώσεις στην κοινωνική ευημερία των πολιτών μικρών και μεσαίων οικονομικών εισοδημάτων και σε πολλούς τομείς που αφορούν την υγεία, το φυσικό περιβάλλον, την οικονομική ανάπτυξη και προαγωγή του τόπου, τα θεμελιωμένα εργασιακά και κοινωνικά δικαιώματα, τη διαφύλαξη των θέσεων εργασίας και τη δημιουργία νέων.
  • Τη συμμετοχή του Δήμου Λευκάδας σε εθνικά και διεθνή δίκτυα τοπικών αυτοδιοικήσεων για το σκοπό αυτό.
  • Την παρέμβαση του Δήμου Λευκάδας στα συλλογικά όργανα της Αυτοδιοίκησης ΠΕΔ-ΙΝ και ΚΕΔΕ για συζήτηση και λήψη απόφασης στο συγκεκριμένο θέμα.
  • Awareness institutions and citizens and organize information events.

FROM THE MUNICIPALITY OF LEFKADA