Οι “Δέκα επιστολές προς αυτούς που τολμούν να διδάσκουν” του Paulo Freire στη Λέσχη Ανάγνωσης Λευκάδας

Photo: futfanatico.com

ASSOCIATION OF LEFKAS Literatures

READING CLUB AND STOCHASMOS

After the 24 "customary respite" of Protaprilia, the LEFKADA-REFLECTION AND STOCHASMOS CLUB ASSOCIATION will rejoin you and invite you to the 6 2016 event, 8.30, at 2009 Hotel, at Janus Hotel (Lefkada Marina) To discuss the pioneering work of the most important modern pedagogue, Brazilian Paulo Freire (Paulo Freire), titled: Ten Letters to Those Who Dare to Teach (Epentron, Thessaloniki XNUMX). The issues negotiated by the writer in the form of letters are crucial and timeless issues of education and education with their reflections throughout the body of society, in the formation of politics, democracy, humanization of thought and life.

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΣΗ

Paulo Freire: “Δέκα επιστολές προς αυτούς που τολμούν να διδάσκουν”, ένα βιβλίο ευχάριστο, βαθιάς σοφίας και σκέψης, του φημισμένου Βραζιλιάνου παιδαγωγού, ο οποίος θεωρείται ως ο σημαντικότερος παιδαγωγός στον κόσμο τα τελευταία πενήντα χρόνια.
Απευθύνεται στους δασκάλους και τους καλεί να στοχαστούν κριτικά για το νόημα της διδακτικής πράξης, καθώς και για τη σημασία της μάθησης.
Αλλά και σε γονείς, μαθητές, στην κοινωνία ολόκληρη, σε όλους όσους μετέχουν στο αγαθό της παιδείας-και όλοι μετέχουν. Πρόκειται για ένα διεισδυτικό βιβλίο που προσπαθεί να δώσει απάντηση στα στερεότυπα που κυριαρχούν τα τελευταία χρόνια στα εκπαιδευτικά συστήματα.
Στο βιβλίο αυτό ο Freire μιλά στους εκπαιδευτικούς με βάση την εμπειρία του ως δάσκαλος και θεωρητικός της παιδαγωγικής. Κανένα άλλο βιβλίο του δεν εξηγεί τόσο τεκμηριωμένα τις συνέπειες που έχουν για την διδακτική πράξη οι ιδέες και οι πρωτοποριακές θεωρίες του.
The author argues that the success of the teacher depends on his firm commitment to learning and training as part of a continuous assessment of his teaching within the classroom.
The mission of the teacher, according to Freire, is enjoyable and challenging. We need seriousness and scientific, physical and emotional preparation. It is a mission that requires them to engage in teaching to cultivate a kind of love, not only for others but also for her actual process inherent in teaching. It is impossible to teach the teacher without the courage to love, without the courage to try a thousand times before giving up, without the courage to resist ...

On behalf of the Board

The president

Dr. Friday Kopsida-Vrettou