Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων προσέφυγε στο ΣτΕ για ακύρωση της απόφασης παραχώρησης των αεροδρομίων

Filed yesterday (29 / 10 / 2015) with the Council of State, from the Ionian Islands, αίτηση ακυρώσεως των αποφάσεων που αφορούν στη σύμβαση παραχώρησης, αναβάθμισης, συντήρησης, διαχείρισης και λειτουργίας regional airports, in the part concerning the regional airports of the Region of Ionian Islands.

The reasons for the cross-appeal are summarized as follows:

1/ Αναρμοδιότητα του οργάνου (για μια από τις εκδοθείσες πράξεις). Συνεπώς τίθεται ζήτημα παραδεκτού της εκδόσεως, αναρμοδιότητας του οργάνου, ακύρου και ανυπόστατου της πράξεως αυτής.

2/ Violation of public interest, όπως αυτό προστατεύεται από το Σύνταγμα, το ευρωενωσιακό δίκαιο και το διεθνές δίκαιο.

Α) Η παραχώρηση της διαχείρισης και εκμετάλλευση των περιφερειακών αεροδρομίων για 42 χρόνια στην κοινοπραξία Fraport – Slentel παραβιάζει την συνταγματική προστασία των δημοσίων ιδιοχρήστων πραγμάτων, τα οποία βρίσκονται εντός των αερολιμένων, επί των οποίων η μεταβίβαση κυριότητας αλλά και η μακροχρόνια παραχώρηση δικαιωμάτων διαχείρισης και εκμετάλλευσης είναι ανεπίτρεπτη.

B) The same applies to airports as a whole public affairs privately owned systems.

C) for 42 years, granting the investor -and even in a single pool; the management and operation of regional airports constitute deterioration, alteration and removal of public purpose and public property της αερομεταφοράς εμπορευμάτων και επιβατών, έναντι του καθαρά κερδοσκοπικού χαρακτήρα που θα αποκτήσει η αερομεταφορά. Επιπλέον οι συμβάσεις παραχώρησης, δεν περιέχουν όρους ελέγχου από το Δημόσιο επί του επενδυτή για τη παροχή της δημόσιας υπηρεσίας.

3/ Παραβίαση του ενωσιακού δικαίου του ανταγωνισμού and in particular:

Α) Η συμπερίληψη της εταιρείας Lufthansa στο μετοχικό κεφάλαιο της επιλεχθείσας κοινοπραξίας Fraport-Slentel είναι ασύμβατη, σύμφωνα με τους ευρωενωσιακούς και διεθνείς κανόνες περί διαφάνειας, αμεροληψίας και ελεύθερου ανταγωνισμού, με τη λειτουργία της Lufthansa as investment advisor to the Greek government in case of privatization of regional airports.

B) The contested acts generally infringe competition law.

Finally the annulment issue arises ενδεχόμενης παραπομπής της παρούσας υπόθεσης στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.