Αυτός είναι ο κατώτατος μισθός σε όλο τον κόσμο

The OECD recently published data on the amount of the basic salary of the member states.

From Fortune Greece

Πίνακα ο οποίος απεικονίζει την αξία μετά φόρων του ωριαίου κατώτατου μισθού σε δολάρια στις χώρες-μέλη του ΟΟΣΑ κατήρτισε Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης. Αυστραλία και Λουξεμβούργο βρίσκονται στην κορυφή της λίστας, με το βασικό μισθό να διαμορφώνεται από τα 9 δολάρια την ώρα, όταν στη Λετονία και το Μεξικό ο κατώτατος μισθός ανέρχεται σε λιγότερα από 2 δολάρια την ώρα.

Greece is the 17 position to official OECD figures record the minimum wage to $ 4,42 per hour. The US, where the minimum wage stood at dollars per hour 7,25 or 6,26 dollars after taxes, ranked 11 of the list, however, are important divergences from state to state.

OASA